2 Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu: Deutéronome (RSV) 24. พระราชบัญญัติ 28:59 Thai: from KJVแล้วพระเยโฮวาห์จะทรงนำมาสู่ท่านและเชื้อสายของท่านด้วยภัยพิบัติอย่างผิดธรรมดา ภัยพิบัติร้ายแรงและช้านาน และความเจ็บไข้ต่างๆที่ร้ายแรงและช้านาน. Deuteronomio 28:59 Italian: Riveduta Bible (1927)l’Eterno renderà straordinarie le piaghe con le quali colpirà te e la tua progenie: piaghe grandi e persistenti e malattie maligne e persistenti. 28:4 w96 15/6 15-16. l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et … maka Tuhanpun akan menjadikan siksamu dan siksa anak buahmu suatu perkara yang heran, yaitu beberapa bala yang besar dan lama, dan penyakit yang besar dan merana adanya. Pursuing the Climate of Acceptance and Inclusion - Ravi Zacharias at UCLA - Duration: 1:46:44. entonces el SEÑOR hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas, y enfermedades perniciosas y crónicas. -…. Laws concerning Marriage and Divorce ... 59 then the LORD will bring on you and your offspring extraordinary afflictions, afflictions severe and lasting, and sicknesses grievous and lasting. 28:3 w96 15/6 15. 5 Mose 28:59 German: Modernizedso wird der HERR wunderlich mit dir umgehen, mit Plagen auf dich und deinen Samen, mit großen und langwierigen Plagen, mit bösen und langwierigen Krankheiten. 28:36 dp 71-72. Deutéronome 28:59 - Français Bible Louis Segond - fls Deutéronome 28:59 . Deutéronome 28:1-68 Deutéronome 28 « Et si vraiment tu écoutes la voix de Jéhovah ton Dieu en veillant à pratiquer tous ses commandements que je te donne aujourd’hui, à coup sûr, Jéhovah ton Dieu te mettra bien au-dessus de toutes les autres nations de la terre + . 28:22 it-2 564. 34 Et tu seras dans le délire à cause des choses que tu verras de tes yeux 1 . sin autem audieris vocem Domini Dei tui ut facias atque custodias omnia mandata eius quae ego... Deutéronome 28 (Vulgate) Psaume 48:10 Comme ton nom, ô Dieu! Deuteronomium 28:59 Latin: Vulgata Clementinaaugebit Dominus plagas tuas, et plagas seminis tui, plagas magnas et perseverantes, infirmitates pessimas et perpetuas : Pakartotino Ástatymo knyga 28:59 LithuanianJis siųs tau ir tavo palikuonims dideles, piktas ir ilgas negalias. Buy the Paperback Book Explication Des Cinq Chapitres (29-33) Du Deutéronome Et Des Prophéties D'habacuc Et De Jonas by Duguet at Indigo.ca, Canada's largest bookstore. 25 »L'Eternel te fera battre par tes ennemis. RAB sizi ve soyunuzu korkunç belalarla, büyük ve sürekli belalarla, ağır, iyileşmez hastalıklarla vuracak. Deuteronomium 28:59 Czech BKRRozmnoží ku podivení Hospodin rány tvé, a rány semene tvého, rány veliké a trvánlivé, i nemoci těžké a dlouhé. Deutéronome 28:59 French: Darbyalors l'Eternel rendra extraordinaires tes plaies et les plaies de ta semence, te frappant de plaies grandes et opiniatres, de maladies mauvaises et opiniatres; Deutéronome 28:59 French: Louis Segond (1910)l'Eternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Revelation Lad Revelation Lad. The papyrus fragments known collectively as Papyrus Fouad 266 were purchased in 1943 on the Egyptian antiquities market by the President of the Cairo Société Fouad Ier de Papyrologie, whence the name of the papyrus. 2 Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de lamontagne de Séhir jusqu’à Kadès-Barnéa. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Deutéronome 29:20-28L'Eternel ne voudra point lui pardonner. Osée 3:4Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod, et sans théraphim. LA BIBLE SAINTELouis Segond 1910. Deuteronomy 28:59 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)Kung magkagayo'y gagawin ng Panginoon na kamanghamangha ang salot sa iyo, at ang salot sa iyong binhi, malaking salot, at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit, at totoong malaon. Traduction du monde nouveau » est éditée par les Témoins de Jéhovah. 28:1 w95 15/12 26-27. Deutéronome 28:59 French: Martin (1744)Alors l'Eternel rendra tes plaies et les plaies de ta postérité des plaies étranges, des plaies grandes et de durée, des maladies malignes et longues. 13 nb 13.1-3 des Nombres ne précisait pas. so wird der HERR wunderlich mit dir umgehen, mit Plagen auf dich und deinen Samen, mit großen und langwierigen Plagen, mit bösen und langwierigen Krankheiten. וְהִפְלָ֤א יְהוָה֙ אֶת־מַכֹּ֣תְךָ֔ וְאֵ֖ת מַכֹּ֣ות זַרְעֶ֑ךָ מַכֹּ֤ות גְּדֹלֹות֙ וְנֶ֣אֱמָנֹ֔ות וָחֳלָיִ֥ם רָעִ֖ים וְנֶאֱמָנִֽים׃, והפלא יהוה את־מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלות ונאמנות וחלים רעים ונאמנים׃, נט והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך  מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים. 28:23 it-1 478, 815. Moïse aux multiples visages : De l'Exode au Deutéronome [Walter Vogels] on Amazon.com. This is a reproduction of a book published before 1923. ULANGAN 28:59 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)maka Tuhanpun akan menjadikan siksamu dan siksa anak buahmu suatu perkara yang heran, yaitu beberapa bala yang besar dan lama, dan penyakit yang besar dan merana adanya. WLC (Consonants Only)והפלא יהוה את־מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלות ונאמנות וחלים רעים ונאמנים׃, Aleppo Codexנט והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך  מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים. Deutéronome 28:59 French: Louis Segond (1910) l'Eternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. 60 And he will bring upon you again all the diseases of Egypt, ... 28 … Ce verset (qui prophétiquement s'applique au culte de l'Antichrist), peut servir de titre aux v. 15 à 68 de notre chapitre. 여호와께서 너의 재앙과 네 자손의 재앙을 극렬하게 하시리니 그 재앙이 크고 오래고 질병이 중하고 오랠 것이라. Is Tolerance Intolerant? 33 Un peuple que tu ne connaissais pas mangera le produit de ta terre et de tout ton travail, et tu ne seras qu'opprimé et écrasé tous les jours. Deutéronome 28:49 Deutéronome 28:50 Deutéronome 28:51 Deutéronome 28:52 Deutéronome 28:53 Deutéronome 28:54 Deutéronome 28:55 Deutéronome 28:56 Deutéronome 28:57 Deutéronome 28:58 Deutéronome 28:59 Tuest dös aber nity, döckt yr di mit dermaaßne Plaagn und Schlög ein, und dös giltt von Kunn zo Kunn, däßst niemer ein non aus waisst. Les bénédictions Les malédictions. Niin Herra ihmeelliseksi tekee sinun ja sinun siemenes rangaistukset, suurilla ja pitkällisillä vitsauksilla, pahoilla ja pitkällisillä taudeilla. Deuteronomy 28:4 Lit fruit and so throughout. Chapitre 28 1 Si tu obéis exactement à la voix de Yahweh, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahweh, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 26 Ton cadavre servira de nourriture à tous les oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. 9,467 4 4 gold badges 21 21 silver badges 71 71 bronze badges. 你若不謹守遵行,耶和華就必將奇災,就是至大至長的災,至重至久的病,加在你和你後裔的身上;, 你若不谨守遵行,耶和华就必将奇灾,就是至大至长的灾,至重至久的病,加在你和你后裔的身上;. Deutéronome 28:33-69 «Les misères de ceux qui courent après un autre seront multipliées» (Ps. À la voix de l’Éternel : idée rappelée à quatre reprises, versets 1, … il Signore percoterà te e la tua progenie di battiture strane, grandi e durabili; e di malattie malvage e durabili. Deutéronome 28:33-69. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et c'est par sept chemins que tu fuiras devant eux. Moseo 5: Readmono 28:59 Esperantotiam la Eternulo distingos viajn plagojn kaj la plagojn de via idaro, kiel plagojn grandajn kaj longedauxrajn kaj malsanojn malbonajn kaj longedauxrajn. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, et alors il dira: N'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint?…, Deutéronome 32:22,26Car le feu de ma colère s'est allumé, Et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts; Il dévorera la terre et ses produits, Il embrasera les fondements des montagnes.…, 1 Rois 9:7-9j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples.…, 1 Rois 16:3,4voici, je vais balayer Baescha et sa maison, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebath.…, Lamentations 1:9,12La souillure était dans les pans de sa robe, et elle ne songeait pas à sa fin; Elle est tombée d'une manière étonnante, et nul ne la console. da skal Herren sende uhørte plager over dig og uhørte plager over din ætt, store og vedholdende plager og onde og vedholdende sykdommer. Deuteronomy 28:8 Lit all to which you set your hand. Deuteronomio 28:59 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)il Signore percoterà te e la tua progenie di battiture strane, grandi e durabili; e di malattie malvage e durabili. Zo zal de HEERE uw plagen wonderlijk maken, mitsgaders de plagen van uw zaad; het zullen grote en gewisse plagen, en boze en gewisse krankten zijn. Deutéronome. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre; Ta droite est pleine de justice. Yasa'nın Tekrarı 28:59 TurkishRAB sizi ve soyunuzu korkunç belalarla, büyük ve sürekli belalarla, ağır, iyileşmez hastalıklarla vuracak. 5 Mose 28:59 German: Luther (1912)so wird der HERR erschrecklich mit dir umgehen, mit Plagen auf dich und deinen Samen, mit großen und langwierigen Plagen, mit bösen und langwierigen Krankheiten, 5 Mose 28:59 German: Textbibel (1899)so verhängt Jahwe über dich und deine Nachkommen außerordentliche Plagen, gewaltige und anhaltende Plagen und bößartige und anhaltende Krankheiten. 28:13 it-2 1068. Livre du Deutéronome. Deutéronome 28 … 58 Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Eternel, ton Dieu, 59 l'Eternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. 28 “ Et voici ce qui arrivera sans faute : si vraiment tu écoutes la voix de Jéhovah* ton Dieu en veillant à pratiquer tous ses commandements que je te commande aujourd’hui+, alors, à coup sûr, Jéhovah* ton Dieu te mettra bien au-dessus de toutes les autres nations de la terre+. Lamentations 4:12Les rois de la terre n'auraient pas cru, Aucun des habitants du monde n'aurait cru Que l'adversaire, que l'ennemi entrerait Dans les portes de Jérusalem. Deutéronome 28:59 l'Eternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Второзаконие 28:59 Bulgarianтогава Господ ще направи ужасни язвите върху тебе и язвите върху потомството ти, язви големи и непрестанни, и болести зли и непрестанни. Deutéronome 1:19-28 D'Horeb son point de départ, Israël se dirige vers Canaan, à travers le «grand et terrible désert». Deutéronome 28:59 l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. 28:28 it-1 910. 28:39 w06 15/6 18. 28:2 w10 15/9 7 ; w10 15/12 19-20 ; w01 15/9 10. Deuteronomy 28:40 Olive oil was commonly used like a cosmetic to soften the skin, and as a hair dressing. καὶ παραδοξάσει Κύριος τὰς πληγάς σου καὶ τὰς πληγὰς τοῦ σπέρματός σου, πληγὰς μεγάλας καὶ θαυμαστάς, καὶ νόσους πονηρὰς καὶ πιστάς. *FREE* shipping on qualifying offers. 28 L’Éternel te frappera de délire, d’aveuglement, d’égarement d’esprit 29 et tu tâtonneras en plein midi comme l’aveugle dans l’obscurité, tu n’auras pas de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n’y aura personne pour venir à ton secours. Deutéronome 28 “ Et voici ce qui arrivera sans faute : si vraiment tu écoutes la voix de Jéhovah* ton Dieu en veillant à pratiquer tous ses commandements que je te commande aujourd’hui+, alors, à coup sûr, Jéhovah* ton Dieu te mettra bien au-dessus de toutes les autres nations de la terre+. แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงนำมาสู่ท่านและเชื้อสายของท่านด้วยภัยพิบัติอย่างผิดธรรมดา ภัยพิบัติร้ายแรงและช้านาน และความเจ็บไข้ต่างๆที่ร้ายแรงและช้านาน. ** — v. 1* : ici, et verset 7 et 2:8, hébreu :l’Araba ; comparerJos. Deutéronome 5:15 - Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte, et que l'Eternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu: c'est pourquoi l'Eternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Deutéronome 28:4 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Daniel 9:12Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés, il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. The Veritas Forum Recommended for you Deutéronome 16; Deutéronome 17; Deutéronome 18; Deutéronome 19; Deutéronome 20; Deutéronome 21; Deutéronome 22; Deutéronome 23; Deutéronome 24; Deutéronome 25; Deutéronome 26; Deutéronome 27; Deutéronome 28; Deutéronome 29 Read chapter in Louis Segond 1910 (French) Deutéronome 28 Study the Inner Meaning 1 Si tu obéis à la voix voix de l'Eternel l'Eternel , ton Dieu Dieu , en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui aujourd'hui , l'Eternel l'Eternel , ton Dieu Dieu , te donnera la supériorité sur toutes les nations nations de la … augebit Dominus plagas tuas, et plagas seminis tui, plagas magnas et perseverantes, infirmitates pessimas et perpetuas : Jis siųs tau ir tavo palikuonims dideles, piktas ir ilgas negalias. 申 命 記 28:59 Chinese Bible: Union (Traditional), 申 命 記 28:59 Chinese Bible: Union (Simplified), Deuteronomium 28:59 Dutch Staten Vertaling, VIIDES MOOSEKSEN 28:59 Finnish: Bible (1776), Deutéronome 28:59 French: Louis Segond (1910), Deuteronomio 28:59 Italian: Riveduta Bible (1927), Deuteronomio 28:59 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649), ULANGAN 28:59 Indonesian - Terjemahan Lama (TL), Deuteronomium 28:59 Latin: Vulgata Clementina, Pakartotino Ástatymo knyga 28:59 Lithuanian, 5 Mosebok 28:59 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930), Deuteronomio 28:59 Spanish: La Biblia de las Américas, Deuteronomio 28:59 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos, Deuteronomio 28:59 Spanish: Reina Valera Gómez, Deuteronomio 28:59 Spanish: Reina Valera 1909, Deuteronomio 28:59 Spanish: Sagradas Escrituras 1569, Deuteronômio 28:59 Bíblia King James Atualizada Português, Второзаконие 28:59 Russian: Synodal Translation (1876), Deuteronomy 28:59 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905), Phuïc-truyeàn Luaät-leä Kyù 28:59 Vietnamese (1934). so wird der HERR erschrecklich mit dir umgehen, mit Plagen auf dich und deinen Samen, mit großen und langwierigen Plagen, mit bösen und langwierigen Krankheiten, so verhängt Jahwe über dich und deine Nachkommen außerordentliche Plagen, gewaltige und anhaltende Plagen und bößartige und anhaltende Krankheiten. 58 Si vous ne veillez pas avec soin à appliquer toutes les paroles de cette Loi consignées dans ce livre, pour révérer celui qui est glorieux et redoutable, c'est-à-dire l'Eternel votre Dieu, 59 alors l'Eternel interviendra de façon 60 61 28 Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Jahve će tebe i tvoje potomstvo teško ošinuti velikim i dugotrajnim bičevima, pogubnim i dugim bolestima. saa skal HERREN sende uhørte Plager over dig og dit Afkom, svare og vedholdende Plager og ondartede, vedholdende Sygdomme. 28:17 it-1 521 ; it-2 565. « Les Saintes Écritures. Je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face. l'Eternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. atëherë Zoti do të lëshojë mbi ty dhe mbi pasardhësit e tu mjerime të papërshkrueshme, të mëdha dhe të zgjatura, si dhe sëmundje të këqija dhe të qëndrueshme; يجعل الرب ضرباتك وضربات نسلك عجيبة ضربات عظيمة راسخة وامراضا ردية ثابتة. Livre du Deutéronome - chapitre 28 - (Dt28) traduction liturgique officielle en français sur le site de l'Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones. Deuteronomium 28:59 Afrikaans PWLdan sal יהוה bonatuurlike plae oor jou en oor jou nageslag bring, selfs groot en aanhoudende plae, ellendige en kroniese siektes. Deutéronome 28 : 1-68. Phuïc-truyeàn Luaät-leä Kyù 28:59 Vietnamese (1934)thì Ðức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi và dòng giống ngươi những tai vạ lạ thường, lớn lao và lâu bền, nhựng chứng độc bịnh hung. то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими ипостоянными, и болезнями злыми и постоянными; то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными; så skall HERREN sända underliga plågor över dig och dina efterkommande, stora och långvariga plågor, svåra och långvariga krankheter. I don't understand why you bring up/contrast "western" ideas and midrash though. כְּכָ֣ה יְהוָ֔ה בְּשִׁגָּע֖וֹן וּבְעִוָּר֑וֹן וּבְתִמְה֖וֹן לֵבָֽב׃ The LORD will strike you with madness, blindness, and dismay. Deutéronome 28:59 - Français Bible Louis Segond - fls Deutéronome 28:59 l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. 28 août Deutéronome 2 29 août Deutéronome 3 30 août Deutéronome 4.1-43 31 août Proverbes 7 1er septembre Deutéronome 4.44–5.33 2 septembre Deutéronome 6 … Deuteronomy 28:34 Lit your eyes which you. Mais alors la colère et la jalousie de l'Eternel s'enflammeront contre cet homme, toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Eternel effacera son nom de dessous les cieux.…, Deutéronome 31:17,18En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Psaume 48:10 Comme ton nom, ô Dieu! Deuteronomy 28:50 Lit strong of face. Второзаконие 28:59 Russian: Synodal Translation (1876)то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими ипостоянными, и болезнями злыми и постоянными; Второзаконие 28:59 Russian koi8rто Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными; 5 Mosebok 28:59 Swedish (1917)så skall HERREN sända underliga plågor över dig och dina efterkommande, stora och långvariga plågor, svåra och långvariga krankheter. Deutéronome 28:59 l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. (translation: French: Louis Segond (1910)) answered Aug 9 '15 at 15:59. Kung magkagayo'y gagawin ng Panginoon na kamanghamangha ang salot sa iyo, at ang salot sa iyong binhi, malaking salot, at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit, at totoong malaon. 5 Mózes 28:59 Hungarian: KaroliCsudálatosakká teszi az Úr a te csapásaidat, és a te magodnak csapásait: nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké. Psaume 61:5 This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. 語 (German) • 申命記 28:59 中國語文 (Chinese) • Deuteronomy 28:59 英語 (English) 中文標準譯本 (CSB Traditional) ©2011 Asia Bible Society. Fouad was from 1917 sultan and from 1922 king of Egypt until his death in 1936. Rozmnoží ku podivení Hospodin rány tvé, a rány semene tvého, rány veliké a trvánlivé, i nemoci těžké a dlouhé. l’Eterno renderà straordinarie le piaghe con le quali colpirà te e la tua progenie: piaghe grandi e persistenti e malattie maligne e persistenti. 28 « Et si vraiment tu écoutes la voix de Jéhovah ton Dieu en veillant à pratiquer tous ses commandements que je te donne aujourd’hui, à coup sûr, Jéhovah ton Dieu te mettra bien au-dessus de toutes les autres nations de la terre+. Deuteronomio 28:59 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanosentonces el SEÑOR hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas, y enfermedades perniciosas y crónicas. -Vois ma misère, ô Eternel! Deutéronome 5:14 - Mais le septième jour est le jour du repos de l'Eternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton boeuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. רְתֶּֽךָ׃ אָר֥וּר... Deutéronome 28.17 (Biblia Hebraica Stuttgartensia) Chapitre 28 Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Livre du Deutéronome Chapitre 28. Deutéronome 28 28.1 Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. This is a reproduction of a book published before 1923. 現代標點和合本 (CUVMP Traditional)你若不謹守遵行,耶和華就必將奇災,就是至大至長的災,至重至久的病,加在你和你後裔的身上;, 现代标点和合本 (CUVMP Simplified)你若不谨守遵行,耶和华就必将奇灾,就是至大至长的灾,至重至久的病,加在你和你后裔的身上;, 申 命 記 28:59 Chinese Bible: Union (Traditional)a, 申 命 記 28:59 Chinese Bible: Union (Simplified)a. Deuteronomy 28:59 Croatian BibleJahve će tebe i tvoje potomstvo teško ošinuti velikim i dugotrajnim bičevima, pogubnim i dugim bolestima. 28 If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Deutéronome 28.59 Sinon, le Seigneur lui-même vous infligera, à vous et à vos descendants, toutes sortes de blessures et de maladies, plus graves et plus tenaces les unes que les autres. Free shipping and pickup in store on eligible orders. Na ka meinga e Ihowa ou whiunga kia miharotia, me nga whiunga o ou uri, he whiunga nunui, kawenga roa hoki, me nga mate ngau kino, kawenga roa hoki. Deutéronome 27-28 Moïse explique les conséquences de l’obéissance et de la désobéissance aux lois de Dieu Placez deux sacs en papier sur une table à l’avant … 1 Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël, en deçàdu Jourdain, dans le désert, dans la plaine*,vis-à-vis de Suph, entre Paran et Thophel, Laban, Hatséroth et Di-Zahab. alors l'Eternel rendra extraordinaires tes plaies et les plaies de ta semence, te frappant de plaies grandes et opiniatres, de maladies mauvaises et opiniatres; l'Eternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Deutéronome 28.59 Sinon, le Seigneur lui-même vous infligera, à vous et à vos descendants, toutes sortes de blessures et de maladies, plus graves et plus tenaces les unes que les autres. 신명기 28:59 Korean여호와께서 너의 재앙과 네 자손의 재앙을 극렬하게 하시리니 그 재앙이 크고 오래고 질병이 중하고 오랠 것이라. Deuteronomy 28:59 MaoriNa ka meinga e Ihowa ou whiunga kia miharotia, me nga whiunga o ou uri, he whiunga nunui, kawenga roa hoki, me nga mate ngau kino, kawenga roa hoki. 3:16 ; 18:18 ; Zach. 1: Si tu obéis exactement à la voix de Yahweh, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahweh, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 5 Mosebog 28:59 Danishsaa skal HERREN sende uhørte Plager over dig og dit Afkom, svare og vedholdende Plager og ondartede, vedholdende Sygdomme. entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, plagas grandes y persistentes, y enfermedades malignas y duraderas; Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, plagas grandes y estables, y enfermedades malignas y duraderas; El SEÑOR aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, plagas grandes y duraderas, y enfermedades malignas y duraderas; então Ele enviará, como castigo, pestes horríveis sobre ti e sobre teus descendentes, desgraças terríveis e prolongadas, doenças graves e crônicas. 2 All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God: 3 You will be … ... 28 Le Seigneur te frappera de démence, de cécité et d’égarement d’esprit. 28 The LORD shall smite thee with madness, and blindness, and astonishment of heart: 29 And thou shalt grope at noonday, as the blind gropeth in darkness, and thou shalt not prosper in thy ways: and thou shalt be onlythee. – Cette alliance est distincte de celle qui avait été conclue au mont Horeb # 28.69 Dans certaines traductions, les v. 28.69–29.28 sont numérotés 29.1-29. – dans le pays de Moab: voir 1.4-5. – alliance au mont Horeb: voir Ex 3.1 et la note; 24.3-8.. de Deutéronome 28.1 1 à 14 Les bénédictions T’élèvera par dessus : voir Deutéronome 26.19. De Ander Ee 28:59 BavarianTuest dös aber nity, döckt yr di mit dermaaßne Plaagn und Schlög ein, und dös giltt von Kunn zo Kunn, däßst niemer ein non aus waisst. Ta louange retentit jusqu'aux Et la triste scène de Kadès-Barnéa est de nouveau sous nos yeux. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades malignas e duradouras; Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine şi sămînţa ta, cu răni mari şi îndelungate, cu boli grele şi necurmate. Deutéronome 28 : 1-68— Lisez la Bible en ligne ou téléchargez-la gratuitement. tiam la Eternulo distingos viajn plagojn kaj la plagojn de via idaro, kiel plagojn grandajn kaj longedauxrajn kaj malsanojn malbonajn kaj longedauxrajn. Deutéronome 28 Les bénédictions Les malédictions 28.1 Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la Verset l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres.- La Bible de Sacy 1759 - sacy Deutéronome 28:33-69 33 Un peuple que tu ne connaissais pas mangera le produit de ta terre et de tout ton travail, et tu ne seras qu'opprimé et écrasé tous les jours. Deutéronome 28:59 l'Eternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. 3 — Et il arriva, en la quarantième année, au onzièmemois, le premier [jour] du mois, que Moïse parla aux fils d’I… thì Ðức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi và dòng giống ngươi những tai vạ lạ thường, lớn lao và lâu bền, nhựng chứng độc bịnh hung. тогава Господ ще направи ужасни язвите върху тебе и язвите върху потомството ти, язви големи и непрестанни, и болести зли и непрестанни. 14:10.— v. 1** : date : A.C. 1451. 28:24 it-1 478. Nous apprenons ici que c'est sur la demande du peuple que les hommes ont été envoyés pour explorer le pays (v. 22), ce que le ch. History. You can contact us through this form, or directly through mobile/WhatsApp: 002 01287627004 (Michael Ghaly). 28:5 it-1 521 ; it-2 565. Deuteronomy 28:4 Lit womb. Quelle arrogance chez l'ennemi! 16:4 ps 16.1-11 ). Deutéronome 28 1 Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements que je te commande aujourd’hui, l’Éternel, ton Dieu, te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre ; 2 et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t’atteindront, si tu écoutes la voix de l’Éternel, ton Dieu. 28.1 Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Malédictions en perspective (Deutéronome 28:15-68) play 15 »En revanche, si tu n'obéis pas à l'Eternel, ton Dieu, en respectant et mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions, que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot: 16 »Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Deutéronome 28. Deuteronomio 28:59 Spanish: Reina Valera Gómezentonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, plagas grandes y persistentes, y enfermedades malignas y duraderas; Deuteronomio 28:59 Spanish: Reina Valera 1909Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, plagas grandes y estables, y enfermedades malignas y duraderas; Deuteronomio 28:59 Spanish: Sagradas Escrituras 1569El SEÑOR aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, plagas grandes y duraderas, y enfermedades malignas y duraderas; Deuteronômio 28:59 Bíblia King James Atualizada Portuguêsentão Ele enviará, como castigo, pestes horríveis sobre ti e sobre teus descendentes, desgraças terríveis e prolongadas, doenças graves e crônicas.